तुझं माझं – प्रवास दोन हृदयांचा | पार्ट 10 | Marathi Web Series | On Cam Marathiतुझं माझं – प्रवास दोन हृदयांचा – पार्ट 10

Direction
Sanket Chalekar

Story & Script
Shrikrishna Purohit

DOP
Sarang Jambhale

Drone Operator
Gulab Khutwad

Lead Cast
Shreya Khpde
Rahul Koparkar

Cast
Sameer Kadam
Chetan Puranik
Rahul Gujar
Rohini Jadhav
Rushi Khatavkar
Tejashree kale
Sarang Jambhale
Mansi Rajivade
Pratik Gole
Geet Biswas
Sanket Chalekar
Shrikrishna Purohit

Makeup & Hair
Urmila Darekar

Casting Director
Ganesh Darekar
Sujeet Chavan Sir

Support Team
रायरेश्वर व्यवस्थापन मंडळ
रायरेश्वर ता.भोर
Nirved Oswal
Anis Attar
Amita Dhiwar
Samta Dhiwar
Omkar Jadhav
Chandrakant (Dada) Rajivade
Sanket Gaikwad
Swapnil Kamble

download

bhor bhor shirt flim,bhor,bhor pune